Kucharz

 CEL KURSU

 Kurs ma celu przygotowanie słuchaczy :

 - nie posiadających praktyki do wykonywania zawodu kucharz

 - posiadających staż pracy w zawodzie kucharza do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Izby Rzemieślniczej


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

- ukończone 18 lat

- ukończenie szkoły podstawowej/gimnazjalnej

- książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań

 do wykonywania zawodu


CZAS TRWANIA KURSU

 Kurs obejmuje 134 godziny , w tym :

 - przedmioty zawodowe - 123 godzin (w tym 70 godz. - zajęcia praktyczne)

- przedmioty związane z zawodem - 11 godzin

Kurs trwa około 2 m-ce ( zajęcia odbywają się w piątek, sobotę i niedzielę)


PROGRAM KURSU

 Program kursu obejmuje technologię i technikę sporządzania różnych asortymentów potraw, ciast, napojów i deserów z zastosowaniem maszyn, narzędzi i sprzętu gastronomicznego, planowanie posiłków, rozliczanie produkcji, przechowywanie i ekspozycję potraw, napojów.


INFORMACJE DODATKOWE

Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie organizujemy na miejscu.


INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku


Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...