Zawody rzemieślnicze (budownictwo)

CEL KURSU

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika w zawodach:

- Cieśla

- Glazurnik

- Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- Elektryk (dodatkowo można uzyskać uprawnienia do 1 kV)

- Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

- Murarz

- Dekarz

Każde szkolenie obejmuje 170 godzin zajęć dydaktycznych w tym 50 godz. zajęć teoretycznych i 120 godzin praktyki realizowanej na poligonie budowlanym.

Wskazane doświadczenie w wykonywaniu prac budowlanych.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku


Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...