Kurs "Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych"-02.03.17 r.

Spotkanie organizacyjne kursu

"Kierowca operator wózków
jezdniowych podnośnikowych"

02.03.2017 r. godz. 16:00

siedziba WZDZ w Szczecinie

Pl. J. Kilińskiego 3


  • Czas trwania: 49 godz. - 1 miesiąc

  • Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 08.03.2017 r.

  • Zajęcia odbywają się w dni powszednie w godz. 16:00 - 20:00

  • Absolwent otrzymuje zaświadczenie o uk. kursu, zgodnie
    z Rozp. MEN

  • Po kursie organizujemy egzamin przed Komisją UDT, w celu uzyskania uprawnień dozorowych do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, kat. II WJO.


Informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego

WZDZ w Szczecinie, Pl. J.Kilińskiego 3

pok. 151 (I piętro)

tel. 91 4501-701

e-mail: szkolenie@wzdz.pl