Kurs Kucharz - rozpoczęcie 26.05.2017 r.

Rozpoczęcie kursu

KUCHARZ

26.05.2017 r., godz. 16:00

w siedzibie WZDZ, pl. J. Kilińskiego 3


  • czas trwania: 26.05.2017 r. - 16.07.2017 r.
  • zajęcia realizowane w piątki, soboty i niedziele
  • kurs kończy się egzaminem przed Komisją Izby Rzemieślniczej w Szczecinie na tytuł czeladnika kucharza
  • absolwent kursu otrzymmuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z Rozp. MEN oraz świadectwo czeladnicze w zawodzie kucharz
  • koszt kursu: 1 800,00 zł
  • koszt egzaminu: 661,00 zł
  • Istnieje mozliwosć rozłożenia kosztu szkolenia na 3 raty przez okres realizacji kursu.
  • Koszt kursu obejmuje: realizację zajęć, produkty do zajęć praktycznych, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW


Informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego WZDZ w Szczecinie

Plac J. Kilińskiego 3, pok. 151 (I p.)

tel. 91 4501-701

e-mail: szkolenie@wzdz.pl

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SZKOLENIEM

ZAPRASZAMY !