Terminy planowanych kursów - lipiec 2017

Wkrótce zaczynamy:

TRWA NABÓR:


Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
70-965 Szczecin, Pl. J. Kilińskiego 3, pokój 151 (I piętro)
tel. +48 91 450 17 01, szkolenie@wzdz.pl