Rozpoczęcie kursu obsługi wózków jezdniowych - 05.03.2018

Spotkanie organizacyjne kursu:

"Kierowca- operator wózków jezdniowych podnośnikowych"

05.03.2018 r., godz. 16:00

WZDZ w Szczecinie, Pl. J. Kilińskiego 3


- liczba godzin: 49, w tym 15 godz. jazd na wózku oraz wymiana butli

- czas trwania: 1 miesiąc

- uczestnik szkolenia otrzymuje: notatnik z długopisem, katalog pytań egzaminacyjnych, podręcznik

- koszt: 600,00 zł

Po zakończeniu szkolenia, absolwent ma możliwość zdawania egzaminu państwowego przed komisją UDT w Szczecinie w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych kat. II WJO.

- koszt egzaminu: 152,00 zł


Informacje i zapisy:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego

WZDZ Szczecin

Pl. J. Kilińskiego 3, pok. 151

tel. 91 4501-701

e-mail: szkolenie@wzdz.pl

ZAPRASZAMY