Kierowca-operator wózków jezdniowych podnośnikowych - rekrutacja zakończona

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie szkoleniem Kierowca-operator wózków jezdniowych podnośnikowych realizowanym w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla potrzeb branż kluczowych i inteligentnych specjalizacji Pomorza zachodniego – wsparcie placówek kształcenia zawodowego WZDZ w Szczecinie oraz dorosłych mieszkańców i mieszkanek województwa zachodniopomorskiego" nr RPZP.08.06.00-32-K034/17. Informujemy, że rekrutacja na w/w szkolenie została zamknięta.