Rekrutacja

Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie informuje, że w roku szkolnym 2022/2023 prowadzony będzie nabór do klasy I wielozawodowej.

Liczba miejsce: 52

Kierunki kształcenia:

1. Kucharz

2. Fryzjer

3. Elektryk

4. Mechanik pojazdów samochodowych

5. Sprzedawca

6. Murarz-tynkarz

7. Operator obrabiarek skrawających

8. Kominiarz

9. Elektromechanik pojazdów samochodowych

10. Kelner

11. Inne zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wg Rozporządzenia MEN.

Posiadamy również bazę pracodawców, którzy przyjmują uczniów na praktyki w w/w zawodach.

 


Dyrektor Branżowej Szkoły II stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie informuje, że w roku szkolnym 2022/2023 prowadzony będzie nabór do klasy I na kierunek:

1. Technik usług fryzjerskich - liczba miejsc 10

2. Technik elektryk - liczba miejsc 10

Posiadamy również bazę pracodawców, którzy przyjmują uczniów na praktyki w w/w zawodach.