ZC/1/KMP/2018 - zakończone

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie z siedzibą przy Placu Jana Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin, w trybie rozeznania rynku zwraca się do Państwa z prośbą o złożenie oferty za Zapytanie cenowe ZC/1/KMP/2018 na realizację zajęć doradczych dla uczestników projektu „Kwalifikacje – moja przyszłość” nr RPZP.08.06.00-32-K005/18.

Szczegółowy zakres prac obejmuje realizację zajęć doradztwa indywidualnego (5 godz/os) i grupowego (20 godz/grupę) dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum Zawodowego Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Świnoujściu.

Szczegółowy opis zapytania znajduje się w załączonym „Zapytaniu cenowym”.

Oferty prosimy składać do dnia 16.10.2018 na załączonym „formularzu ofertowym”