Certyfikaty i upoważnienia

Akademia UDT - Bezpieczna wymiana butli

Zaświadczenie potwierdzające, że podczas szkoleń w zakresie „Bezpiecznej wymiany butli” zajęcia prowadzone są na podstawie programu opracowanego przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 Dz.U. nr 70 poz. 650 z późn. zm.

Akademia UDT - Obsługa wózków jezdniowych

Zaświadczenie potwierdzające, że podczas szkoleń w zakresie „Obsługi wózków jezdniowych” zajęcia prowadzone są na podstawie programu opracowanego przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 Dz.U. nr 70 poz. 650 z późn. zm.

Atest wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

Atest uprawniający do organizowania i prowadzenia szkoleń spawalniczych w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym.

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat potwierdzający spełnienie przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie wymagań normy ISO 9001:2015.

Certyfikat Polskiego Rejestru Statków

Polski Rejestr Statków S.A. zakwalifikował Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie jako miejsce do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy w zakresie spawania stali, aluminium i jego stopów, miedzi i stopów miedzi, a także w ramach spawania zbiorników ciśnieniowych, zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE, 2014/29/UE.