O zakładzie

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie od 1946 roku zajmuje się kształceniem zawodowym. Jako edukacyjna organizacja pozarządowa posiada status stowarzyszenia.

Zakres działania obejmuje:

  • kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w formach kursowych,
  • kształcenie zawodowe w formach szkolnych,
  • praktyczne nauczanie zawodu w warsztatach szkoleniowych.

Nasze placówki zlokalizowane są na terenie województwa zachodniopomorskiego tworząc sieć umożliwiającą słuchaczom odbywanie nauki blisko miejsca zamieszkania.
Posiadamy własną, odpowiednio wyposażoną, dostosowaną do wymogów szkoleniowych bazę dydaktyczno-techniczną, w tym m.in.: sale wykładowe, pracownie specjalistyczne, komputerowe, warsztaty do praktycznego nauczania, plac manewrowy do nauki jazdy.
Na naszych szkoleniach gwarantujemy zdobywanie aktualnej wiedzy i uzyskanie kwalifikacji w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Szeroki obszar szkoleń, w jakim działamy, daje możliwość elastycznego podejścia do każdego zadania. Stosowana jest modułowa struktura programów, która pozwala dostosować treści nauczania do konkretnych oczekiwań, potrzeb i wymagań naszych klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
Nasi wykładowcy to sprawdzeni i doświadczeni pedagodzy dający gwarancję dobrej jakości kształcenia. Organizujemy egzaminy końcowe, które przeprowadzają komisje działające przy WZDZ i komisje państwowe. Warsztaty szkoleniowo-produkcyjne zajmują się wykonywaniem na zlecenie różnego rodzaju wyrobów w branżach: drzewnej, metalowej i elektromechanicznej.
Ponadto, funkcjonująca w siedzibie WZDZ Agencja Zatrudnienia, umożliwia wszystkim uczestnikom naszych szkoleń jak i uczniom szkół, skorzystanie z usług poradnictwa i doradztwa zawodowego.

Wieloletnia działalność naszej organizacji, doświadczenie, tradycje oraz duży dorobek umożliwiły wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 we wszystkich naszych jednostkach organizacyjnych. Myślą przewodnią naszych działań zapisaną w polityce jakości jest hasło:

Satysfakcja Klienta naszym celem.

Kursy organizowane przez nas, monitorowane są przez TUV SUD POLSKA, po których absolwent może otrzymać CERTYFIKAT (w j. angielskim / niemieckim) potwierdzający ukończenie kursu, zgodnie z normami europejskimi.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji różnych projektów finansowanych z funduszy UE, zarówno samodzielnie, jak i w pratnerstwie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Wszystkie nasze ośrodki szkolenia zawodowego posiadają akredytację Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Jesteśmy
dużą, ustabilizowaną organizacją oświatową, która obecność swoją
potwierdza tysiącami zorganizowanych egzaminów i wydanych dokumentów
umożliwiających rozpoczęcie kariery zawodowej.

Przyjdź do nas

Zapraszamy

Prezes Zarządu WZDZ
dr Krzysztof Osiński