Aktualności dotyczące projektu

Nowy artykuł
2019-11-06

W dniu 30.10.2019 zakończyło się szkolenie „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG 131” egzaminem przed komisją Polskiego Rejestru Statków. Uprawnienia uzyskało 5-ciu uczestników.


Nowy artykuł
2019-11-06

W dniu 29.10.2019 zakończyło się szkolenie „Spawanie blach i rur spoinami czołowymi metodą MAG 135” egzaminem przed komisją Polskiego Rejestru Statków. Uprawnienia uzyskali wszyscy uczestnicy – 10 osób


Nowy artykuł
2019-11-06

Realizowane są ostatnie szkolenia planowane w ramach projektu tym samym zakończyliśmy rekrutację. Wszystkim zainteresowanym dziękujemy i zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.Informacje o projekcie

Informacje o projekcie:

Projekt „Kształcenie zawodowe dla potrzeb branż kluczowych i inteligentnych specjalizacji Pomorza zachodniego – wsparcie placówek kształcenia zawodowego WZDZ w Szczecinie oraz dorosłych mieszkańców i mieszkanek województwa zachodniopomorskiego" nr RPZP.08.06.00-32-K034/17 realizowany jest w ramach działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w partnerstwie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz Polskiego Rejestru Statków SA w Gdańsku. Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2017-31.12.2019. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności i dostosowanie oferty kształcenia zawodowego osób dorosłych, mieszkańców i mieszkanek województwa zachodniopomorskiego do potrzeb rynku dzięki utworzeniu nowego i doposażeniu warsztatów spawalniczych WZDZ w Szczecinie i jego placówek oraz stworzeniu oferty edukacyjnej umożliwiającej uzyskanie przez uczestników kwalifikacji zawodowych pożądanych na rynku pracy.

Uczestnicy projektu:

Projekt jest skierowany do 216 osób, mieszkańców województwa zachodniopomorskiego zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Kryteria uczestnictwa:
- wiek powyżej 18 roku życia
- mieszkaniec/ka województwa zachodniopomorskiego zgodnie z Kodeksem Cywilnym 

- osoba zgłaszająca się do udziału w projekcie z własnej woli, chcąca zdobyć, uzupełnić, podwyższyć kwalifikacje zawodowe
- złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika, status uczestnika projektu)

Kryteria selekcji:
- kobiety (3 pkt)
- osoby niepełnosprawne (3 pkt)
- mające miejsce zamieszkania oddalone od ośrodków WZDZ-u (40 km + 3 pkt, 30 km + 2 pkt, 20 km + 1 pkt)
- posiadające pierwsze kwalifikacje spawalnicze w tej samej metodzie lub pokrewnej (tak – 1 pkt)
- osoba bezrobotna (1 pkt)

Działania projektowe:
- doposażenie warsztatów spawalniczych w ośrodkach WZDZ-u
- doradztwo indywidualne (2 godz/osobę)
- doradztwo grupowe (5 godz/grupę)
- realizacja szkoleń,
- staż zawodowy u pracodawcy dla grupy 10 osób obejmujący 150 godz/grupę

Szkolenia będą realizowane w ośrodkach WZDZ w:
- Szczecinie
- Stargardzie
- Trzebiatowie
- Świnoujściu

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie łącznie 22 szkoleń:

1. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi/czołowymi metodą MAG 135 – łącznie 9 szkoleń

2. Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli – łącznie 6 szkoleń 

3. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 136 - łącznie 2 szkolenia

4. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi/czołowymi metodą TIG 141 - łącznie 3 szkolenia

5. Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi - 1 szkolenie

6. Spawanie blach i rur spionami pachwinowymi metodą MIG 131 - 1 szkolenie

REKRUTACJA DO SZKOLEŃ ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

W RAMACH PROJEKTU MOŻNA UCZESTNICZYĆ TYLKO W JEDNYM SZKOLENIU.

Harmonogram poszczególnych szkoleń będzie przygotowywany na bieżąco po uzbieraniu grupy szkoleniowej.

Koszty i warunki organizacji kursów: koszty szkolenia, w tym materiały, koszty dojazdu, badań lekarskich, ubrań roboczych, egzaminów są w całości pokrywane ze środków projektu.

Wartość projektu 1.908.447,36 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.705.175,36 zł

Załączone pliki:

Dokumenty rektutacyjne (oryginaly) należy złożyć w Ośrodku Kształcenia Zawodowego WZDZ w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu lub Trzebiatowie. W przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną - muszą to być dokumenty podpisane odręcznie i zeskanowane. Oryginały można wówczas dosterczyć osobiście lub pocztą tradycyjną w późniejszym okresie.

Harmonogramy szkoleń:

1. Kierowca wóżków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli 31.01-26.02.2018

2. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 19.02-11.04.2018

3. Spawanie blach i rur spoimani pachwinowymi metodą TIG 141 09.03-30.04.2018

4. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 136 05.04-28.06.2018

5. Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli 22.03-09.06.2018

6. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 07.05-29.06.2018

7. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 28.05-13.07.2018

8. Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli 18.06-13.07.2018

9. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 136 07.07-09.08.2018

10. Kierowca wózków jezdniowych podnosnikowych z bezpieczną wymianą butli 04.08-08.09.2018

11. Spawanie blach i rur elektrodami otulinowymi - spoiny pachwinowe (111) 13.09-07.11.2018

12. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141 21.09-23.10.2018

13. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 25.10-19.12.2018

14. Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli 14.11-10.12.2018

15. Kierowca wózków jezdniowych podnśnikowych z bezpieczną wymianą butli 28.03-10.05.2019

16. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 20.03-15.05.2019

17. Spawanie blach i rur spoinami czołowymi metodą TIG 141 27.05-12.07.2019

18. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG 131 06.09-30.10.2019

19. Spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG 135 16.09-29.10.2019

20. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 01.10-21.11.2019

21. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 04.10.2019-20.12.2019

22. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 09.10.2019-27.11.2019