Obchody Święta Niepodległości w Zespole Szkół WZDZ w Trzebiatowie

Dnia 10 listopada 2017r. w Zespole Szkół WZDZ w Trzebiatowie odbył się uroczysty apel z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie pod opieką wychowawcy Pani Barbary Kuriaty w ramach działającego w hufcu koła Historyczno – Patriotycznego, a także Wojewódzkiego Programu Edukacyjno – Patriotycznego „Polska Moja Mała Ojczyzna, Mój Dom” przygotowywali się przez dwa tygodnie do wystąpienia na szkolnej akademii. W uroczystości udział wzięli Dyrektor Zespołu Szkół Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Anna Kulasek, Kadra Pedagogiczna, Pani Joanna Mączyńska – pośrednik pracy Młodzieżowego Centrum Kariery w Trzebiatowie, kadra hufca, uczniowie szkoły oraz nauczyciele. Nie zabrakło również gości specjalnych Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz” z Trzebiatowa z gościem honorowym na czele Marszałkiem Józefem Piłsudskim, w którego postać wcielił się Pan Jerzy Nowak z grupy GRH. Uroczystość oraz przygotowana lekcja historii rozpoczęła się tradycyjnie Hymnem Narodowym, następnie Katarzyna Pachulska, Weronika Grabowska, Mariusz Kamieniecki, Bartosz Dąbrowski, Kamil Twaróg, Radosław Pierścionek przedstawili montaż słowno – muzyczny poświęcony ojczyźnie i wolności. Głos zabrał również Józef Piłsudski opowiadając wszystkim zaproszonym gościom i młodzieży historię ojca niepodległej i demokratycznej Polski, którego naród kochał za dosadność i prawdziwy patriotyzm, Józef Piłsudski jest ważną i znaną osobą w historii Polski, dlatego też najważniejsze daty i wydarzenia wszyscy powinniśmy znać. Na zakończenie głos zabrała Dyrektor szkoły Pani Anna Kulasek, która nie kryjąc wzruszenia podziękowała wszystkim uczniom za wytrwałość i skupienie podczas uroczystości oraz pokazanie, że potrafimy okazać szacunek i przynależność do narodu poprzez dumną postawę –, śpiewanie z powagą pieśni patriotycznych. Takie działania mają na celu kształtowanie wśród uczestników świadomości obywatelskiej, kształtowanie szacunku do własnego państwa utożsamianie swoich losów osobistych z losami narodu a także rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku do symboli narodowych.