Zebrania z rodzicami

Terminy zebrań z rodzicami

w roku szkolnym

2022 / 2023

 

1. 30.01.2023

2. 27.03.2023

3. 22.05.2023

 

Spotkania odbywają się w poniedziałki w wyznaczonych salach lekcyjnych.

Obecni wychowawcy klas oraz pedagog szkolny.