Biblioteka

Bibliotekarz: mgr Maria Akida

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

WTOREK: 11.00 - 15.00

CZWARTEK: 11:00 -15:00

kontakt: 913872412

 makida@wzdz.pl

 szkola.trzebiatow@wzdz.pl