Historia

1 stycznia 1954 utworzono Zakład Doskonalenia Rzemiosł na bazie kilku rzemieślniczych zakładów usługowych. Punkty zatrudniały do trzech instruktorów praktycznej nauki zawodu.

1 września 1959 powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego przy ul. Torowej 1, która była filią ZSZ Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie do 1981. Po tym roku powołano samodzielną placówkę. Kształcono w niej uczniów w zawodach: ślusarz - mechanik, ślusarz - spawacz, stolarz meblowy, malarz budowlany i monter instalacji sanitarnych. 

W 1983 przy ZSZ powstała Szkoła Przysposobienia Zawodowego z kierunkami mechanik i murarz, natomiast w 2000 powołano Liceum Zawodowe z kierunkiem stolarz. 

W latach 2001-2003 nastąpił spadek ilości młodzieży w zasadniczych szkołach zawodowych. Spowodowane to zostało niżem demograficznym oraz reformą systemu edukacji.

Obecnie następuje wzrost ilości młodzieży w szkołach zawodowych, wiąże się to z zapotrzebowaniem na rynku pracy. W klasach wielozawodowych kształcimy uczniów w takich specjalnościach jak: stolarz, ślusarz, elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, fryzjer, kucharz.