Baza dydaktyczna

Postęp techniczny oraz zachodzące zmiany w całym polskim i europejskim szkolnictwie zawodowym wymuszają na organizatorach szkolenia i doskonalenia konieczność stosowania nowoczesnych metod nauczania. Dlatego modernizowane są pracownie w szkole, a wykładowcy mają zapewnione nowoczesne środki dydaktyczne.

JPEG - 132.3 kb

Sale lekcyjne wyposażone są w pomoce naukowe i materiały dostępne dla uczniów. Pracownia komputerowa wyposażona w tablice interaktywną i stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Szkoła posiada nowoczesną pracownie językową wyposażoną w 24 stanowiska multimedialne i tablice interaktywną.

Szkolny Ośrodek Kariery wyposażony w 16 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz tablice interaktywną.

Z myślą o uczniach i uwzględniając ich potrzeby w szkole został zatrudniony pedagog/psycholog oraz logopeda, którzy przyjmować będą uczniów w nowopowstałym gabinecie wyposażonym w odpowiednie nowoczesne pomoce i materiały niezbędne do pracy z uczniem, rodzicami, osobami z instytucji wspierających szkołę.

Atutem szkoły jest własne boisko typu Orlik.

JPEG - 195.2 kb

Uczniowie kształcący się w szkole zawodowej mają możliwość odbywania praktyk w warsztatach szkolnych przygotowujących do danych zawodów tj. stolarz, ślusarz, elektromechanik.

W ostatnim czasie nastąpiła znaczna poprawa warunków pracy dzięki modernizacji i remontom obiektu szkolnego oraz warsztatów szkolnych. Wszystko to z myślą o uczniach i pracownikach naszej szkoły.