Europejskie staże zawodowe

Młodzież naszej szkoły (20 uczniów w zawodach: ślusarz, elektromechanik i fryzjer) przygotowywana jest do odbycia zagranicznych staży zawodowych. Uczniowie przed wyjazdem przygotowywani są pod kątem językowym i pedagogiczno – kulturowym. Pod koniec lutego 2018 roku wyjadą na miesięczne praktyki zawodowe do Niemiec do miejscowości Schkeuditz koło Lipska.

Celem staży jest zapoznanie uczniów z nowoczesnymi i innowacyjnymi metodami nauczania, zdobycie doświadczenia zawodowego, podniesienia kwalifikacji oraz przełamanie barier w porozumiewaniu się językiem obcym, zwiększenie otwartości na obcą kulturę i tradycję krajów Unii Europejskiej.

Udział w stażach przyczyni się do podniesienia ich kwalifikacji, kompetencji oraz samooceny. W efekcie uczniowie ci staną się bardziej wartościowymi przyszłymi pracownikami.

Dodatkowe informacje o projekcie.