"Bezpiecznie od Startu"

Celem konkursu "Bezpiecznie od startu" jest popularyzacja wiedzy z zakresu przepisów prawa pracy, w tym również przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje problematykę prawa pracy oraz BHP przewidzianego w programach nauki, a także tematykę szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii prac, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Organizatorem konkursu jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie oraz Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie.

Serdecznie gratulujemy!


FOTO Żródło: Facebook