Współpraca z Hufcem Pracy - Big Wall

Po wstępnym instruktarzu i zapoznaniu z zasadami młodzież wraz z instruktorami przystąpiła do zabawy. Wspinanie okazało się świetnym sprawdzeniem swojej wytrzymałości, wytrwałości i sprawdzeniem kondycji, gdyż zaangażowane są wszystkie mięśnie. Młodzież mogła sprawdzić jak wspinaczka pozwala poznać własną psychikę poprzez mierzenie się z własnymi słabościami i lękiem, oraz jak uczy radzić sobie w trudnych momentach. Młodzież po zajęciach wyraziła swój entuzjazm i chęć uczestnictwa w kolejnych zajęciach.

Autor tekstu: Iwona Godyń-Kamińska

Autor zdjęć: Anna Maciąg