Przygotowanie do egzaminu czeladniczego – pracownicy młodociani

Dokumenty do egzaminu:

- wniosek o przystąpienie do egzaminu – dostępny w szkole

- świadectwo ukończenia szkoły (po 26 czerwca)

- umowa o pracę (kopia)

- zaświadczenie ukończenia nauki zawodu

- 1 aktualne, podpisane zdjęcie

- potwierdzenie dowodu wpłaty za egzamin (od pracodawcy)

 

Uczniowie, którzy złożyli te dokumenty w szkole proszeni są o ich odbiór i dostarczenie do właściwej izby rzemieślniczej.

Proszę Wszystkich o zgłaszanie się do szkoły.

Sekretariat czynny codziennie w godzinach 9.00 do 14.00.