Przygotowanie do remontu szatni

Termin odbioru:

15 czerwca – klasa Ia, godzina 7.55

16 czerwca – klasa Ib, godzina 7.55

17 czerwca – klasa Ic, godzina 7.55

18 czerwca – klasa Id, godzina 7.55

19 czerwca – klasa IIc, godzina 7.55

Po tym terminie szafki zostaną otwarte, a rzeczy pozostawione w niej będą wyrzucone.

Prosimy poinformować swoich kolegów o terminie opróżnienia szafek.