ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni Rodzice,

Drodzy Uczniowie,

w związku z obostrzeniami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej oraz wytycznymi podanymi przez MEN i GIS dotyczącymi funkcjonowania jednostek oświatowych od dnia 01 września 2020 r. uprzejmie informujemy, że inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbywać się będzie w formie spotkań uczniów z wychowawcami oraz dyrekcją szkoły według następującego harmonogramu:


Klasa
Wychowawca

Godzina

rozpoczęcia

Sala
IaEwa Lesiak8.30322
IbElżbieta Gutowska8.30338
Iw1Bartosz Ścibior8.30329
Iw2Alina Roskosz9.30323
Iw3Dariusz Pilch9.30328
Iw4Bartosz Ścibior9.30329
Iw5Magdalena Pawlak9.30332
IIa

Mirosław Krukowski

10.30329
IIb

Alina Roskosz

10.30323
IIc

Małgorzata Ścibior

10.30322
IId

Anna Osińska

10.30328
IIw1

Małgorzata Ścibior

11.00322
IIw2

Tadeusz Łukaszuk

11.00323
IIw3

Magdalena Pawlak

11.00332
IIw4

Wioleta Olszańska

11.00329
IIIc

Anna Osińska

11.30322
IIIw1

Ewa Lesiak

11.30328
IIIw3

Piotr Pawlonka

11.30329