Informacja o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że nie wcześniej niż od dnia 31 sierpnia 2022 r. od godz. 10:00 będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

Informacje będą dostępne dla zdających egzamin OKE - pod adresem portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/aktywacja

Uwaga! – Szkoła przedłużyła ważność kodów aktywacyjnych dla uczniów zdających egzamin w OKE w sesji czerwiec-lipiec 2022r. o 30 dni.

Dostęp do wyników (login i hasło/kod aktywacyjny) można uzyskać od 16 sierpnia – od dyrektora w sekretariacie szkoły lub zgłaszając się do Pana Piotra Dąbrowskiego.

Informacje będą dostępne dla zdających egzamin w portalu zdającego OKE - pod adresem https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2f - zdający otrzymają w terminie do 19 sierpnia 2022r. kod aktywacyjny e-mailem jeżeli adres poczty elektronicznej został podany w deklaracji.

Uwaga! Niektórzy uczniowie wypełniając deklarację przystąpienia do egzaminu w OKE nie podali adresów e-mail.

 

Świadectwa, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przekazane zdającym od 7 września 2022r.