Konsultacje z nauczycielami

Nauczyciele będą do dyspozycji rodziców w godzinach 16.00 - 17.00

 

 • Elżbieta Gutowska - przedmioty zawodowe mechaniczne - sala 338
 • Oskar Wielgosz, Marcin Kamusiński - przedmioty zawodowe elektryczne - sala 213
 • Małgorzata Ścibior - j. polski - sala 322
 • Alina Roskosz - j. polski - sala 337 (biblioteka)
 • Anna Złotopolska-Pirczewska - j. angielski - sala 322
 • Ewa Lesiak - matematyka - sala 215
 • Małgorzata Domżalska - fizyka - sala 329
 • Tadeusz Łukaszuk - geografia - sala 323
 • Bartosz Ścibior - podstawy przedsiębiorczości - sala 334
 • Piotr Pawlonka, Dariusz Pilch - wychowanie fizyczne - sala 328
 • Izabela Nadgrodkiewicz - podstawy przedsiębiorczości - sala 217
 • Leszek Piórkowski - wychowanie fizyczne, edb - sala 217
 • Piotr Dąbrowski, Józef Łaniewski, Jacek Grabowski, Dorota Zawada - nauczyciele zawodu - sala 216

Z Panią Magdaleną Pawlak, Panią Anną Osińską i Panem Mirkiem Krukowskim z powodu ich nieobecności o ewentualny kontakt prosimy w przyszłym tygodniu.