Przynieś znicz przed 1 listopada, my zapalimy go na opuszczonym grobie

Aby wziąć udział w akcji, prosimy o przyniesienie ze sobą zniczy do szkoły. Mogą to być tradycyjne znicze, małe lampiony. Najważniejsze jest to, żeby miały one symbolikę jednoczenia się w modlitwie i pamięci. W ten sposób pokażemy, że pamięć i szacunek są nieodłącznymi elementami naszego życia i kultury.