O hejcie i mowie nienawiści - spotkanie z Panią Sędzią Sądu Okręgowego w Szczecinie

Na początku Pani sędzia wygłosiła krótką przemowę o tym, czym jest hejt, skłoniła uczniów do refleksji oraz przytoczyła historię osoby dotkniętej hejtem, a także przemocą psychiczną ze strony szkolnych rówieśników. To wydarzenie było tragiczne w skutkach, poprzez które prowadząca zajęcia uświadomiła naszą młodzież, jak nie postępować oraz jakich zachowań unikać.

Ponadto przedstawiła na przykładzie studium przypadku, w jaki sposób gnębienie innych wpływa na przyszłość hejtera. Jego stary wpis ubliżający uczennicy spowodował, iż pomimo swoich bardzo wysokich kompetencji pracodawcy znanych firm odrzucali jego podania o zatrudnienie, gdyż nie zgadzało się to z ich polityką prywatności.

Sędzia zaznajomiła również słuchających ze zmianami w Kodeksie Karnym dotyczącymi maksymalnej długości pobytu w ośrodkach wychowawczych i minimalnego wieku, w którym można tam trafić. Dodatkowo opowiedziała pokrótce o warunkach panujących w zakładach poprawczych oraz o swoich doświadczeniach, dając przestrogę młodemu pokoleniu.

Następnie uczniowie otrzymali kartkę z Piramidą Nienawiści Gordona Allporta utworzoną w 1954 roku. Jednocześnie p. Górnik przybliżyła konsekwencje prawne odnośnie prześladowań nie tylko na tle narodowościowym, ale też rasowym.

To spotkanie uzmysłowiło biorącym udział, że w Internecie nic nie ginie, a każda pochopna decyzja może nieść za sobą tragiczny skutek, zarówno dla gnębiącego, jak i osoby gnębionej.