Nabór 2024/2025

Kształcimy we wszystkich zawodach (np. fryzjer, kucharz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, elektryk, fotograf, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, cukiernik, piekarz) i zapewniamy praktykę w zakładach pracy.
We własnych warsztatach szkolnych uczymy w zawodach: elektromechanik, elektryk, ślusarz i operator obrabiarek skrawających.
Gwarantujemy: naukę w przyjaznej atmosferze w nowoczesnych pracowniach, opiekę pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego, a także możliwość odbywania zagranicznych praktyk.

Zapraszamy!

 

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły muszą przedstawić:

1. Dokumenty obowiązkowe:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu (niezbędny druk zaświadczenia do lekarza dostępny w sekretariacie szkoły)
 • kandydaci do klas wielozawodowych dodatkowo przynoszą podpisane umowy z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu (druk odpowiedniej umowy dostępny w sekretariacie)
 • kartę zdrowia

 

2. Dokumenty dodatkowe (nieobowiązkowe):

 • opinię publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej

 

Nabór do klas w zawodach:

 • Elektromechanik
 • Elektryk (nowość)
 • Ślusarz
 • Operator obrabiarek skrawających

Praktyka w naszych warsztatach szkolnych.

 

Nabór do klas wielozawodowych:

 • we wszystkich zawodach

Praktyka w zakładach pracy.

 

 

Sekretariat szkoły czynny od godziny 9:00 do 14:00

Plac Jana Kilińskiego 3

pokój 330, III piętro

Tel. 91 45 01 703

szkola@wzdz.pl