Najważniejsze wydarzenia

Plan lekcji
Dodano: 2017-08-29

Informujemy, że jest już dostępny Plan lekcji na nowy rok szkolny 2017/2018. Plan jest dostępny na naszej stronie, w dziale "Strefa ucznia". Prosimy o zapoznanie się z jego treścią. W Strefie ucznia jest dostępny również wykaz podręczników na nowy rok szkolny.

Egzamin czeladniczy - kucharz
Dodano: 2017-08-17

Informujemy naszych uczniów - absolwentów w zawodzie kucharz o egzaminie czeladniczym, który odbędzie się w naszej szkole w dniach 22 sierpnia 2017 roku, o godzinie 10.00 dla uczniów odbywających zajęcia praktyczne w Restauracji Continental. 23 sierpnia 2017 roku, o godzinie 10.00 dla uczniów odbywających zajęcia praktyczne w pozostałych zakładach pracy. Obecność obowiązkowa!

Rozpoczęcie roku szkolnego
Dodano: 2017-07-21

Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018, które odbędzie się w naszej szkole 4 września 2017 roku (poniedziałek). Klasy drugie i trzecie przychodzą na godzinę 9.00. Klasy pierwsze, rozpoczynające naukę w naszej szkole przychodzą na godzinę 10.00 do sali 322.

Nabór 2017
Dodano: 2017-07-21

Zamieszczamy aktualną listę uczniów przyjętych do Branżowej Szkoły I Stopnia WZDZ w Szczecinie (dawna Zasadnicza Szkoła Zawodowa WZDZ) na rok szkolny 2017/2018.

więcej...

Przerwa urlopowa
Dodano: 2017-07-21

Informujemy, że w dniach od 24 lipca do 14 sierpnia 2017 roku, sekretariat szkoły będzie nieczynny (przerwa urlopowa). Wszelkie informacje związane ze szkołą (przyjęcie, dokumenty) można uzyskać w sekretariacie WZDZ, I piętro, pokój 105. Zapraszamy.

Nabór 2017
Dodano: 2017-07-03

Publikujemy listę uczniów przyjętych do Branżowej Szkoły I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie na rok szkolny 2017/2018

więcej...

Pożegnanie absolwentów
Dodano: 2017-06-23

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. Uczniowie z rąk wychowawców odebrali świadectwa, a najlepsi otrzymali nagrody i stypendia naukowe. Również dzisiaj pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów naszej szkoły.

więcej...

Zakończenie roku szkolnego
Dodano: 2017-06-21

23 czerwca 2017 roku odbędzie się zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Klasy trzecie, kończące naukę w szkole przychodzą na godzinę 9.00. Klasy pierwsze i drugie przychodzą na godzinę 10.00. Uczniom zostaną wręczone świadectwa szkolne. Najlepsi otrzymają nagrody za wzorową naukę i inne osiągnięcia, a także stypendia ufundowane przez Prezesa WZDZ w Szczecinie.