PODSUMOWANIE EDYCJI PROGRAMU ZBIERANIA BATERII W ZESPOLE SZKÓŁ WZDZ W ŚWINOUJŚCIU

Organizatorem programu jest Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA, która działając w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami, inwestuje również w przedsięwzięcia mające na celu wzrost świadomości ekologicznej konsumentów oraz promowanie zasad selektywnego pozbywania się odpadów. Uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół WZDZ w Świnoujściu od razu przystąpili do działania. Program został na szeroką skalę rozpropagowany w szkole, dlatego jego finałem jest zebranie ok. 20 kg zużytych baterii. Brawo dla wszystkich!!!! Akcja trwa nadal, także zachęcamy do dalszego uczestnictwa w programie.