05.02.18 Warsztat pt:"Po nitce do kłębka, czyli kilka słów o myśleniu projektowym."

Wyższe Szkoły Bankowe od wielu lat podejmują inicjatywę edukowania młodzieży ponadgimnazjalnej poprzez spotkania i warsztaty. Podczas tegorocznych wizyt chcemy położyć nacisk na wzmocnienie powiązania edukacji z rynkiem pracy. Rozumiemy przez to stworzenie dodatkowych warunków dla uczniów do zdobycia wiedzy oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych.

mgr Jarosław Czerniak

Doradca Zawodowy