LEKCJA BIBLIOTECZNA

Zajęcia miały na celu poznanie organizacji i pracy biblioteki. Uczniowie zapoznali się z zasadami zapisu do biblioteki, księgozbiorem, katalogiem, regulaminem oraz z zasadami wypożyczania książek. Lekcja biblioteczna bardzo zaciekawiła uczestników, którzy zapowiedzieli kolejne wizyty. Lekcje biblioteczne są jedną z form pracy z czytelnikiem, jakie realizuje biblioteka szkolna. Zetknięcie się uczniów z biblioteką uczy samodzielnego korzystania ze zbiorów biblioteki. Celem tego typu działań jest także oswojenie młodego czytelnika z książką i jej rolą w życiu, a także wskazanie na ogromne możliwości czerpania wiedzy z tradycyjnych źródeł. 

Foto1

Foto2