Ważne informacje dla uczniów i rodziców!

Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

3. Ocena semestralna za zajęcia praktyczne

Bardzo proszę o dostarczenie ocen semestralnych za zajęcia praktyczne. Druk wypełniony przez pracodawcę dostarczamy do 18 grudnia 2020. Do sekretariatu szkoły. UWAGA! Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 12:00- proszę o telefon wcześniej w celu umówienia wizyty.

Jeżeli ocena nie będzie dostarczona w terminie - uczeń otrzymuje ocenę: nieklasyfikowany z zajęć praktycznych.

Druk- załącznik nr 2.

Kalendarz-załącznik nr 1

Druk-załącznik nr 2