Dzień Otwarty w Branżowej Szkole I stopnia

W planie:
 zwiedzanie szkoły;
 rozmowy z pedagogiem szkolnym;
 rozmowy z dyrektorem szkoły;
 poczęstunek;