Zajęcia o szkodliwości środków psychoaktywnych - Marek Pietrasik

Zapytacie kim jest?
A jest założycielem Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji Impuls , socjoterapeutą, terapeutą, psychoprofilaktykiem, psychoedukatorem w oświacie, mediatorem sądowym i możemy jeszcze wymieniać i wymieniać... jednak co jest najważniejsze?
Według uczniów Pan Marek nie owija w bawełnę, przedstawia tematy nam dobrze znane w taki sposób, że rzeczywiście zatrzymamy się i słuchamy, trafiają do nas. Posiadając ogromne doświadczenie podaje nam przykłady z życia, a nie suchą teorię.
Zajęcia przeprowadzone są w taki sposób, że uczniowie klasy 1B sami prosili wychowawcę oraz Pana Marka o kolejne zajęcia.
Dwugodzinne spotkanie na temat szkodliwości środków psychoaktywnych uczestnikom zajęć dało wiele do myślenia, ale i wielki niedosyt informacyjny, mimo ogromnej dawki wiedzy.
Panie Marku bardzo, BARDZO DZIĘKUJEMY!
Zajęcia przeprowadzone w ramach kampanii nr. "Szkodliwości środków psychoaktywnych", realizowanej przez Fundację Speak Up.